Alpar, ORADEA:
Stimată Alina Giurea!Din răspunsul primit constat, că pelângă cardurile(23820905;93805324)mai figurez şi sub nr.23821721 dar numele scris greşit: Karda Alpa´r.Solicit menţinerea în evidenţe a cardului cu nr 93805324.Cu stimă Karda Alpar.
09.05.2005 la 00:00
Alina Giurea:
Raspuns dat pe mail
10.05.2005 la 00:00