POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare la 18.07.2018
 
1.         Prevederi generale și detalii de contact

Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) se aplică datelor cu caracter personal pe care WALMARK ROMANIA SRL, în calitate de operator de date (denumit în continuare  “WALMARK ROMANIA” sau “Operatorul”), le colectează și le prelucrează cu privire la datele clienților și utilizatorilor paginii sale web (denumit în continuare   “Utilizator”) în cadrul utilizării paginii web și a serviciilor furnizate prin aceasta (denumită în continuare  “Pagina Web”).

 

WALMARK ROMANIA este operator comun împreună cu WALMARK, a.s., cu sediul social în Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Republica Cehă, Nr. Id.: 00536016 (“WALMARK CZ”, întrucât WALMARK ROMANIA și WALMARK CZ sunt denumiți împreună “Operatorii Comuni” sau “WALMARK”).
Operarea în comun înseamnă că scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal vor fi determinate de ambii Operatori Comuni, împreună.

 

WALMARK CZ este societatea mamă a WALMARK ROMANIA care furnizează WALMARK ROMANIA platforma online și servicii de găzduire pagină web, furnizare de bunuri către WALMARK ROMANIA și trasarea strategiei de afaceri atât a WALMARK ROMANIA cât și a Grupului  WALMARK ca întreg. WALMARK ROMANIA asigură vânzarea și furnizarea de bunuri către utilizatori și asigură comunicarea cu utilizatorii și funcționarea paginii web. Prin înțelegere reciprocă, Operatorii Comuni au definit domeniul răspunderii lor pentru asigurarea conformității ca vizând Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a unor astfel de date, și care abrogă Directiva 95/46/CE (denumit în continuare “RGPD”).

Operatorii Comuni au convenit amândoi să poarte răspunderea pentru îndatoririle lor respective conform reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, fără limitare, RGPD.
Operatorul răspunzător de respectarea îndatoririi de notificare a utilizatorilor privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal va fi WALMARK CZ.

Operatorul răspunzător de îndatoririle în legătură cu executarea drepturilor utilizatorului care rezultă din prelucrarea datelor cu caracter personal va fi WALMARK ROMANIA.

 

Punctul de contact pentru utilizatori în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal va fi WALMARK ROMANIA. Detaliile de contact ale WALMARK ROMANIA sunt incluse în Capitolul 2 din prezenta Politică.


2.         Detaliile de bază ale Operatorilor Comuni

WALMARK ROMANIA
Denumire: WALMARK ROMANIA SRL
Sediul social: Euro Tower Building, str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București, Romania
Nr. Id..: RO 9518767
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, dosar Nr. J40/4669/1997
tel.: 021 212 27 23
e-mail: info@walmark.ro
www.walmarkgroup.com
 
WALMARK CZ
Denumire: WALMARK, a.s.
Sediul social: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Nr. Id..: 00536016
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, dosar Nr. B 2501
tel.: [+420 800 141 141]
email: info@walmark.cz
www.walmarkgroup.com

Detalii de contact  ale reprezentantului WALMARK:
Denumire/funcție: WALMARK Romania Birou
Sediul social: Euro Tower Building, str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București, Romania
Nr. Id..: RO 9518767
tel.: tel.: 021 212 27 23
e-mail: info@walmark.ro

Detalii de contact ale administratorului RGPD
Denumire/Funcție: Dagmar Přibylová
Sediul social: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
e-mail: gdpr@walmark.cz

3.         Actualizări și disponibilitatea Politicii
WALMARK poate modifica această Politică.  Informații cu privire la data când s-a făcut ultima actualizare a acestei Politici pot fi aflate mai sus.  Modificările acestei Politici intră în vigoare de îndată ce versiunea acesteia actualizată este publicată pe pagina web.  Dacă utilizați pagina noastră web după o astfel de actualizare, aceasta se va interpreta ca un acord al dumneavoastră față de versiunea actualizată a Politicii.


4.         Informații furnizate de utilizatori

Unele părți ale paginii web pot face ca beneficiile anumitor servicii (e.g. înregistrarea în Programul de Loialitate WALMARK sau prelucrarea comenzilor) sau participarea într-o activitate specifică (e.g. concursuri între consumatori) să fie condiționate de furnizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor.
WALMARK poate combina informațiile furnizate cu alte informații, fie obținute de pe pagina web fie obținute în alte feluri, inclusiv, de exemplu, comenzile precedente ale Utilizatorilor.


5.         Colectarea pasivă și utilizarea informațiilor

În timpul navigării pe pagina de internet, anumite informații pot fi colectate în mod pasiv utilizând diferite tehnici și instrumente, de exemplu, adresele IP, cookies și colectarea datelor (fără ca Utilizatorii să furnizeze, de fapt, informații).
Pentru informații detaliate despre cookies și alte tehnologii de monitorizare utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica privind Cookies. Politica privind Cookies furnizează informații despre modul în care cookies și tehnologia de monitorizare pot fi blocate.  Dacă nu blocați cookies și alte tehnologii de urmărire, se consideră că v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea lor.


6.         Link-uri către alte pagini web

Prezenta Politică nu se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, furnizarea de informații și alte proceduri ale asociaților externi pentru care WALMARK nu își asumă nicio răspundere, inclusiv asociații externi care operează o pagină web sau secțiuni ale unei pagini web (inclusiv aplicațiile) care pot fi accesate prin această pagină web sau către care există un link pe această pagină web.  Permisiunea accesului, sau orice link pe pagina noastră web către o pagină web a unui terț, nu poate fi interpretată ca reprezentând acordul WALMARK față de acea pagină web.


7.         Domeniul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În unele cazuri, WALMARK poate obține informații despre Utilizatori fie direct de la Utilizator fie din alte surse legale.  Anumite informații obținute de WALMARK în acest fel pot fi clasificate drept “date cu caracter personal” în conformitate cu Articolul 4 (1) al RGPD.
Informațiile despre orice persoană neidentificată sau neidentificabilă  pot fi utilizate și publicate în orice scop.  Dacă datele care nu au legătură cu persoanele neidentificate sau neidentificabile pot fi legate de date care au legătură cu persoanele neidentificate sau neidentificabile (de exemplu, numele dumneavoastră poate fi combinat cu locația dumneavoastră geografică), WALMARK va păstra informațiile combinate astfel ca date cu caracter personal, atâta vreme cât aceste date au legătură între ele (e.g. o recomandare pentru cea mai bună formă de furnizare de bunuri la adresa de reședință sau recomandarea aceluiași produs sau a unui produs similar la promoție).
Domeniul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal, durata și persoanele autorizate să dobândească acces la datele cu caracter personal sunt indicate în tabelul următor.

Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu achiziția de bunuri din Magazinul Online?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.1 Încheierea și executarea contractului.
 
Scopul prelucrării datelor are legătură cu încheierea și executarea contractului (implementarea tranzacției de afaceri și livrarea de bunuri) încheiat de către și între WALMARK și un Utilizator care este persoană fizică.
 
Furnizarea acestor date în scopul de mai sus este necesară pentru încheierea și executarea contractului și este voluntară. Totuși, dacă datele nu sunt furnizate, contractul nu poate fi încheiat. Detaliile de identificare ale Utilizatorului (e.g. numele și prenumele Utilizatorului, diploma de studii, numărul de identificare, atribut fiscal), detaliile de contact (e.g. adresa de reședință sau o altă adresă pentru livrarea bunurilor, număr de telefon, adresă de e-mail), și informații privind obiectul contractului (e.g. identificarea bunurilor sau a serviciilor, metoda de plată, inclusiv detaliile plății, precum numărul contului bancar din care s-a făcut plata, etc.). În cazul datelor pentru care există o perioadă statutară de păstrare, Operatorul este obligat să păstreze aceste date pe perioada stabilită. După expirarea perioadei statutare, datele care necesită a fi păstrate în scopul protecției drepturilor și intereselor legitime ale Operatorului pot fi păstrate în continuare pentru o perioadă de timp rezonabilă, întotdeauna ținând cont de circumstanțele specifice ale fiecărui caz individual.
 
În cazul datelor pentru care perioada de păstrare nu este stipulată de lege, Operatorul păstrează datele atât cât continuă să existe scopul prelucrării acestora. Datele care necesită a fi păstrate în scopul protecției drepturilor și intereselor legitime ale Operatorului pot fi păstrate în continuare pentru o perioadă de timp rezonabilă, întotdeauna ținând cont de circumstanțele specifice ale cazului individual.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate:
 
 • prin expediere externă  și societăți de livrare sau titulari de licență de transport;
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu trimiterea de comunicări cu caracter comercial?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.2 Trimiterea de comunicări cu caracter comercial către Utilizatori.
 
Scopul prelucrării este de a trimite scrisori de informare despre noi produse, evenimente, reduceri și alte comunicări cu caracter comercial (denumite în continuare  “comunicări comerciale”) către Utilizatorii care și-au dat acordul expres în acest sens.
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară.  Dacă Utilizatorul nu dorește să își dea acordul pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri sau își retrage acordul, WALMARK nu va trimite comunicări comerciale Utilizatorului decât dacă WALMARK are un interes legitim într-o astfel de prelucrare (pentru mai multe detalii, consultați paragraful 7.4 de mai jos).
 
Numele și prenumele utilizatorului, adresa de reședință, adresa de contact, numărul de telefon, adresa e-mail. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului,
 1. ne puteți contacta la oricare dintre detaliile de contact ale WALMARK precizate mai sus, sau la oricare dintre detaliile de contact indicate în comunicarea comercială relevantă.
 2. pentru dezabonare, dați clic pe căsuța/link-ul relevant din fiecare comunicare publicitară electronică individuală;
 
 
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
7.3 Trimiterea de comunicări cu caracter comercial către Utilizatori.
 
Scopul prelucrării este de a trimite scrisori de informare despre noi produse, evenimente, reduceri și alte comunicări cu caracter comercial (denumite în continuare  “comunicări comerciale”) către Utilizatorii ale căror date cu caracter personal au fost obținute de WALMARK în legătură cu vânzarea de bunuri și servicii în sensul Legii romane nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului.
Se presupune că, în conformitate cu Articolul 6(1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, acordul pentru utilizarea datelor în aceste scopuri a fost dat în legătură cu vânzarea produselor sau serviciilor WALMARK.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară.  Dacă Utilizatorul își retrage acordul pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri, WALMARK nu va trimite comunicări comerciale Utilizatorului.
 
Adresa de e-mail a Utilizatorului. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului,
 1. ne puteți contacta la oricare dintre Detaliile de contact ale WALMARK precizate mai sus; sau
 2. dați clic pe căsuța/link-ul relevant din fiecare comunicare publicitară electronică individuală ;
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
7.4 Trimiterea de comunicări cu caracter comercial către Utilizatori.
 
Scopul prelucrării este de a trimite scrisori de informare despre noi produse, evenimente, reduceri și alte comunicări cu caracter comercial (denumite în continuare  “comunicări comerciale”) către Utilizatorii ale căror date cu caracter personal au fost obținute de WALMARK în legătură cu vânzarea de bunuri.
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe interesele legitime ale WALMARK în trimiterea de comunicări comerciale către Utilizatori.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară.
 
Nume și prenume Utilizator, adresa de reședință, adresa de contact, vârstă, sex. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât scopul  acesta există.
 
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri, aveți dreptul să ridicați obiecțiuni.  În acest caz, WALMARK va înceta să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
 
Pentru mai multe informații despre dreptul de a ridica obiecțiuni, consultați Articolul 9 din această Politică.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane .
 Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu înregistrarea pe pagina web?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.5 Înregistrarea în Programul de loialitate.
Scopul prelucrării are legătură cu înregistrarea în Programul de Loialitate WALMARK și utilizarea beneficiilor asociate și a funcțiilor paginii web și, de asemenea, păstrarea înregistrărilor întrebărilor Utilizatorului adresate centrului Consilierului de Sănătate.
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară. Dacă datele nu sunt furnizate, nu va fi posibilă înregistrarea.
 
Numele și prenumele Utilizatorului, adresa, data nașterii, sexul, diploma de studii, numărul de telefon, parola de logare în cont și Programul de Loialitate WALMARK, identitatea pe Facebook a Utilizatorului.
 
Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există prelucrarea, adică, pe perioada de înregistrare, și a calității de membru al Programului de Loialitate WALMARK, după caz, sau până când acordul este retras. 
Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului,
 1. ne puteți contacta la oricare dintre detaliile de contact ale WALMARK precizate mai sus; sau
 2. dacă sunteți înregistrați, puteți retrage acordul din setările contului dvs. de utilizator.
 
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servici clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane .
Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu concursurile pentru consumatori?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.6 Concursurile pentru consumatori.
 
Scopul prelucrării este participarea Utilizatorului la concursurile pentru consumatori.
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară. Dacă datele nu sunt furnizate, Utilizatorul nu va putea participa la concursurile pentru consumatori.
 
Detaliile de identificare și de contact ale Utilizatorului (în special nume și prenume ale Utilizatorului, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa). Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul își poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului, ne puteți contacta la oricare dintre Detaliile de contact  WALMARK specificate mai sus. Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
Alte cazuri de prelucrări ale datelor cu caracter personal
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.7 Comunicarea cu Utilizatorii. Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe interese legitime ale  WALMARK, în mod specific trimiterea răspunsurilor la întrebările adresate de Utilizatori, sau prin alte mijloace de comunicare la distanță și, de asemenea, trimiterea de alte informații importante și notificări în legătură cu pagina web, termenii și condițiile de afaceri sau relația dintre WALMARK și Utilizator.
 
Furnizarea unor astfel de date este voluntară; dacă nu sunt furnizate,  WALMARK nu va putea să informeze Utilizatorul despre fapte în temeiul paragrafului precedent sau Utilizatorul nu va putea să adreseze întrebări.
 
Nume și prenume Utilizator, adresa de reședință  sau o altă adresă, număr de telefon, adresă e-mail. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât scopul  acesta există.
 
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri, aveți dreptul să ridicați obiecțiuni.  În acest caz, WALMARK va înceta să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
 
Pentru mai multe informații despre dreptul de a ridica obiecțiuni, consultați Articolul 9 din această Politică.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
7.8 Îmbunătățirea calității serviciilor și produselor WALMARK.
 
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor pe baza intereselor legitime ale WALMARK, în mod specific analiza datelor, dezvoltarea de noi produse și îmbunătățirea produselor existente, îmbunătățirea serviciilor, identificarea tendințelor de navigare pe pagina web, afișarea și trimiterea unor oferte mai relevante și a ofertelor trimise, sau măsurarea eficienței campaniilor noastre de publicitate, etc.
 
Datele sunt furnizate voluntar.
 
Numele și prenumele Utilizatorului, istoricul de navigare pe pagina web, istoricul modelului de cumpărare pe paginile web ale WALMARK, vârsta, sexul, răspunsurile la concursuri, datele demografice disponibile (sursa: e.g. Google analytics), adresa de e-mail, Adresa IP, identitatea Utilizatorului pe Facebook, răspunsurile Utilizatorului obținute de la instrumentele de diagnostic disponibile pe paginile web ale WALMARK, precum aplicația Indice de Sănătate.
 
 
Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât scopul  acesta există.
 
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri, aveți dreptul să ridicați obiecțiuni.  În acest caz, WALMARK va înceta să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
 
Pentru mai multe informații despre dreptul de a ridica obiecțiuni, consultați Articolul 9 din această Politică.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate :
 
 • către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;
 
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.

  8.         Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caractere personal

 1. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele cu caracter personal în condițiile specificate în Articolul 15 al RGPD. Operatorul va furniza utilizatorului, gratuit, o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, împreună cu celelalte informații aferente.  Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă pentru toate copiile suplimentare solicitate de Utilizator.

 2. Prin exercitarea dreptului de rectificare, Utilizatorul poate, de asemenea, solicita ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate conform condițiilor specificate în Articolul 16 al RGPD.

 3. Dacă Utilizatorul își exercită dreptul de a șterge datele cu caracter personal, Operatorul este obligat să șteargă datele relevante cu caracter personal dacă Operatorul nu va prelucra și nu va menține date specifice în vederea îndeplinirii îndatoririlor Operatorului care rezultă din lege sau dacă nu sunt satisfăcute alte condiții specificate în Articolul 17 al RGPD.

 4. Utilizatorul poate solicita Operatorului să restricționeze prelucrarea datelor conform condițiilor specificate în Articolul 18 al RGPD.

 5. Cu privire la dreptul la portabilitatea datelor conform Articolului 20 al RGPD, Utilizatorul are dreptul de a primi din partea Operatorului datele cu caracter personal în format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi citite automat și are dreptul să transfere aceste date unui alt operator de date.  Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, Utilizatorul are dreptul de a solicita ca datele ei/lui cu caracter personal să fie direct transferate de un operator către un altul.

 6. În cazul procesului decizional automat și a creării de profiluri bazate exclusiv pe prelucrării automate (inclusiv crearea de profiluri), Utilizatorii au dreptul de a fi excluși din astfel de activități conform condițiilor specificate în Articolul 22 al RGPD.

 7. Fiecare Utilizator  are dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) dacă ea/el consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal a rezultat în încălcarea legilor și reglementărilor care guvernează protecția datelor cu caracter personal. Detaliile de contact  ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: http://dataprotection.ro/, adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, te. +40.318.059.211.

 8. Fiecare Utilizator are dreptul la remediu judiciar efectiv  dacă ea/el consideră că legile și reglementările care guvernează protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal și, de asemenea, are dreptul de a solicita despăgubiri în instanță.

9.         Dreptul dumneavoastră de a vă opune

În legătură cu datele prelucrate conform paragrafelor 7.4, 7.7 și 7.8 din prezenta Politică, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal (din motiv ce are legătură cu situația sa specifică) conform condițiilor specificate în Articolul 21 al RGPD.
Pentru exercitarea acestui drept, ne puteți contacta la oricare dintre Detaliile de contact WALMARK specificate mai sus.