TERMENI ȘI CONDIȚII

Termenii și condițiile vânzărilor online în E-Magazinul WALMARK ROMÂNIA

DEFINIȚII:
 1. VÂNZĂTOR – Vânzătorul înseamnă societatea care vinde Bunurile oferite în Magazinul Online –  WALMARK ROMÂNIA prin serviciul de comandă (www.csw.ro)
 2. CUMPĂRĂTOR – persoană fizică care cumpără Bunuri de la Vânzător pe baza Contractului
 3. CONTRACT – contractul dintre Cumpărător și Vânzător.  Vânzătorul convine să furnizeze Bunuri Cumpărătorului și Cumpărătorul convine să plătească prețul de cumpărare stabilit pentru Bunuri
 4. BUNURI – bunuri înseamnă întregul sortiment de bunuri, produse și, după caz, servicii listate pe E-Magazinul Vânzătorului care funcționează la  www.csw.ro
 5. T&C – Termenii și Condițiile prezente 
 
LISTA CELOR MAI IMPORTANTE ARTICOLE DIN T&C 
 1. Prin plasarea comenzii sale, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință și este de acord cu T&C prezente.
 2. Cumpărătorul poate comanda Bunuri fără înregistrare.
 3. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.  Contractul dintre Cumpărător și Vânzător și informațiile cuprinse în Contract nu sunt accesibile publicului.  Informațiile complete despre prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția confidențialității sunt furnizate în Politica de Confidențialitate.
 4. Prețul de cumpărare al tuturor Bunurilor este specificat inclusiv cu TVA.
 5. Produsele achiziționate sunt livrate conform procedurii listate in secțiunea Cum cumpăr.
 6. Cumpărătorul va beneficia de transport gratuit dacă sunt întrunite condițiile care corespund pentru a fi inclus în Programul de Loialitate sau a ofertelor speciale și sub rezerva unei sume minime a comenzii.
 7. La înregistrare și plasarea comenzii, Cumpărătorul trebuie să furnizeze informații corecte și adevărate.
 8. Cumpărătorul plasează o comandă prin clic pe butonul “Comandă”.
 9. Contractul este încheiat la trimiterea unui e-mail de confirmare a comenzii.
 10. În cazul în care Cumpărătorul este consumator, legea îi conferă Cumpărătorului dreptul de a se retrage din Contract (fără a declara vreun motiv) în decurs de  14 zile  de la acceptarea Bunurilor.
 11. Termenul limită obișnuit de livrare a Bunurilor este de 2-5 zile lucrătoare de la a) de la acceptarea comenzii; b) de la data de după ziua de plată a prețului de cumpărare, însă doar pentru plățile cu cardul sau prin transfer  fără numerar. Acest termen este orientativ, el putând fi modificat din motive independente de voinţa Walmark.
 12. Factura relevantă va fi întotdeauna inclusă în colet cu Bunurile livrate.
 13. La acceptarea Bunurilor, Cumpărătorul este obligat să verifice imediat dacă ambalajul este intact.  Cumpărătorul nu este obligat să accepte bunuri deteriorate la livrare.
 14. Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul, fără întârziere, dar nu mai târziu de 2 luni, despre orice defecte constatate.
 15. Conținutul și componenta pieselor din E-magazin (e.g. fotografii ale bunurilor) sunt protejate prin drepturile de autor.
 16. Vânzătorul poate anula Contul de client al Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul încalcă orice obligații prin Contract sau nu utilizează contul timp de peste 2 ani.
 17. Vânzătorul este  WALMARK ROMANIA SRL.
 18. Operatorul E-magazinului este WALMARK ROMANIA SRL.
 
Sediul social:
Euro Tower Bulding
Str. Dinu Vintilă nr. 11, et.11
Sector 2, București
Adresa de corespondență:
Euro Tower Bulding
Str. Dinu Vintilă nr. 11, et.11
Sector 2, București
 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE VÂNZĂRILOR ONLINE DE LA WWW.CSW.RO

1.            GENERALITĂȚI
1.1         Termenii și Condițiile prezente [denumite în continuare “T&C”] guvernează relațiile contractuale care apar din furnizarea de Bunuri de către WALMARK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Str. Dinu Vintilă nr. 11, et.11, Sector 2, București, România, număr de identificare: J40/4669/1997, Atribut fiscal.:RO9518767, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, detalii bancare: Nr. cont. RO88RNCB0092130434570001, tel. 021 212 27 23, e-mail: info@walmark.ro [denumită în continuare “Vânzător”], către persoane fizice și juridice [denumite în continuare, individual, “Cumpărător”]. Vânzătorul și Cumpărătorul vor fi denumiți împreună drept “Părți” și individual “Parte”.
1.2         Bunurile înseamnă întregul sortiment de bunuri, produse și, după caz, servicii care sunt listate pe e-magazinul Vânzătorului care funcționează la www.csw.ro [denumite în continuare “Bunuri” și “E-magazin”].
1.3         Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător va fi guvernată de legile Române, inclusiv, fără limitare, contactul de cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător, privind transferul dreptului de proprietate asupra Bunurilor și furnizarea Bunurilor [denumit în continuare “Contractul”],  T&C, Legea Nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, după cum a fost modificată [denumită în continuare “Codul civil”], și Ordonanța Nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, după cum a fost modificată [denumită în continuare “Legea privind protecția consumatorilor”]; totuși, în cazul în care Cumpărătorul nu este consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legea privind protecția consumatorilor nu se va aplica relației contractuale dintre Vânzător și Cumpărător, decât dacă legea stabilește altfel.
1.4         T&C determină o parte a conținutului Contractului încheiat de către și între Vânzător și Cumpărător privind transferul dreptului de proprietate asupra Bunurilor și furnizarea Bunurilor.
1.5         Prin trimiterea unei comenzi pe pagina web la www.csw.ro Cumpărătorul confirmă că are cunoștință de T&C și este de acord cu termenii și condițiile. T&C sunt obligatorii doar pentru vânzarea de Bunuri prin E-magazin.
1.6         De asemenea, T&C stipulează drepturile și obligațiile Părților în utilizarea paginii web a Vânzătorului situată la www.csw.ro, ca și celelalte relații juridice aferente.
1.7         Cumpărătorul confirmă că soft-ul, design-ul, configurația, elemente grafice și celelalte componente care constituie E-magazinul (inclusiv fotografiile Bunurilor oferite) sunt protejate de drepturile de autor.  Cumpărătorul consimte să nu întreprindă nicio activitate care i-ar putea permite lui/ei sau terților să falsifice în mod ilegal soft-ul sau alte componente care constituie E-magazinul sau să utilizeze cele de mai sus fără autorizație.

2.            CONTUL DE CLIENT
2.1         Pe baza înregistrării în E-magazin a Cumpărătorului, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator.  Cumpărătorul poate comanda Bunuri prin interfața lui/ei de utilizator [denumită în continuare “Cont de Client”]. Înregistrarea este complet voluntară și Cumpărătorul poate, de asemenea, să comande Bunuri fără înregistrare, direct de pe interfața web E-magazin.
2.2         Cumpărătorul trebuie întotdeauna să furnizeze date corecte și adevărate la înregistrarea pe E-magazin și la comandarea de Bunuri.  Cumpărătorul trebuie să își actualizeze detaliile furnizate în Contul de Client oricând detaliile se modifică.  Vânzătorul se bazează pe corectitudinea detaliilor specificate de Cumpărător în Contul de Client și când comandă Bunuri.
2.3         Accesul la Contul de Client este securizat printr-un nume de utilizator și parolă.  Cumpărătorul este obligat să nu divulge informațiile necesare de accesare a contului lui/ei de Client și confirmă că Vânzătorul nu este răspunzător în cazul în care Cumpărătorul încalcă această obligație. Cumpărătorul poate să nu permită terților să utilizeze Contul de Client.
2.4         Vânzătorul poate anula Contul de Client în cazul în care Cumpărătorul încalcă orice obligații care decurg din Contract (inclusiv din T&C) sau în cazul în care Cumpărătorul nu utilizează Contul de Client timp de peste 2 ani.
2.5         Cumpărătorul confirmă că Contul de Client nu este nevoie să fie accesibil tot timpul, în special cu privire la mentenanța necesară a componentelor hard și soft ale Vânzătorului, sau mentenanța necesară a componentelor hard și soft ale terților.

3.            ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1         Contractul este încheiat pe baza unei comenzi plasate de Cumpărător și la acceptarea acesteia de către Vânzător. Pentru a comanda Bunuri, Cumpărătorul va completa formularul de comandă aflat pe E-magazin; în acest formular, Cumpărătorul trebuie să precizeze cel puțin următoarele detalii:
(a) detaliile de identificare ale Cumpărătorului în scopul următor: nume și prenume (nume/denumire de afaceri /Nr. Id.), adresa de domiciliu (sediul social), adresa de livrare (dacă este diferită de cea de domiciliu /sediul social), adresa de e-mail și numărul de telefon de contact; dacă se specifică o altă adresă de livrare decât cea de domiciliu (sediu social), Cumpărătorul poate utiliza câmpul “Notă” din formular, în care el/ea va preciza persoana de contact autorizată să accepte Bunurile în acel loc (dacă nu se specific vreun alt loc de livrare, se consideră că Bunurile urmează a fi livrate la adresa de domiciliu /sediu social);
   (b) identificarea Bunurilor comandate din oferta Vânzătorului;
   (c) cantitatea cerută de Bunuri;
   (d) prețul Bunurilor pe baza prețurilor Vânzătorului afișate pe E-magazin;
   (e) alegerea metodei de livrare, inclusiv acceptarea costurilor de livrare;
   (f)  alegerea metodei de plată a prețului de cumpărare.
Cumpărătorul este responsabil de corectitudinea detaliilor specificate în comandă. În cazul în care comanda nu conține detaliile de mai sus, Vânzătorul nu este obligat să răspundă, dar poate, cu toate acestea, să o recunoască ca fiind o comandă corespunzătoare. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul acceptă prețul de cumpărare a Bunurilor cât și prețul de transport la locul de livrare a Bunurilor.
3.2         Înaintea trimiterii comenzii către Vânzător, Cumpărătorul poate verifica și modifica detaliile pe care le-a specificat în comandă astfel încât să găsească și să corecteze orice greșeli făcute la completarea comenzii.  Cumpărătorul trimite comanda către Vânzătorul prin clic pe butonul “Comandă”. Vânzătorul se bazează pe corectitudinea detaliilor specificate în comandă.
3.3         După predarea unei comenzi completată corect, Vânzătorul este obligat să confirme livrarea comenzii către Cumpărător fără întârziere, printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în comandă.  Contractul este considerat încheiat la momentul livrării e-mail-ului de confirmare către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul este un antreprenor în sensul prevederilor aplicabile ale Codului civil, comanda va fi de asemenea considerată acceptată în cazul livrării directe a Bunurilor comandate fără manifestarea expresă anterioară a voinței Vânzătorului.
3.4         Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta o comandă sau o parte a acesteia dacă Bunurile comandate nu mai sunt fabricate, furnizate sau au fost vândute complet, sau dacă există vreun alt motiv relevant pentru care Vânzătorului nu i se poate cere în mod corect să  accepte comanda(de exemplu, din cauza unei încălcări a contactelor semnate anterior), când Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre astfel de fapte fără vreo întârziere necuvenită prin orice mijloace de comunicare la distanță. Dacă nu se trimite confirmarea livrării unei comenzi, aceasta va fi considerată, de asemenea, o neacceptare a comenzii (vedeți paragraful precedent al acestor T&C). Dacă, în circumstanțele de mai sus, Cumpărătorul a plătit deja prețul de cumpărare sau o parte a acestuia și comanda nu a fost acceptată de Vânzător, suma relevantă va fi returnată Cumpărătorului în cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data când a fost înregistrată pe creditul contului Vânzătorului. Termenul limită amintit va fi considerat satisfăcut dacă ordinul de plată sau ordinul poștal este depus până la termenul limită.

4.            LIVRAREA BUNURILOR
4.1         Vânzătorul va livra Bunurilor la domiciliul (sediul social) Cumpărătorului după cum s-a precizat în comandă.  În comandă, Cumpărătorul poate determina o altă adresă de livrare a Bunurilor alta decât cea pe care Cumpărătorul a specificat-o ca domiciliul lui/ei (sediul social). În acel caz, Cumpărătorul va indica o astfel de altă adresă de livrare în câmpul de pe formularul de comandă preconizat pentru specificarea “Adresa de livrare” alta decât cea specificată drept “Adresa de contact”; după caz, în câmpul “Notă” al formularului de comandă, Cumpărătorul va indica o persoană de contact autorizată să accepte Bunurile la acea adresă.  Această adresă va fi considerată, de asemenea, adresa de plată a prețului de cumpărare, dacă nu se plătește altfel.
4.2         Perioada obișnuită de livrare a Bunurilor este de 2 (doua) - 5 (cinci) zile lucrătoare de la acceptarea comenzii dacă adresa de livrare este pe teritoriul României. Acest termen este orientativ, el putând fi modificat din motive independente de voinţa Walmark. Cumpărătorul recunoaște că data livrării se află, în particular, sub rezerva disponibilității Bunurilor în depozitul Vânzătorului, a Bunurilor specifice comandate; în consecință, perioada de livrare poate fi, ocazional, mai lungă; Cumpărătorul va fi notificat despre acest fapt prin unul din mijloacele de comunicare la distanță la acceptarea comenzii de către Vânzător sau fără vreo întârziere necuvenită după o astfel de acceptare.  Cumpărătorul recunoaște că dacă ea/el alege, în comandă, opțiunea de plată a prețului de cumpărare al Bunurilor prin transfer fără numerar sau prin plată cu cardul, perioadele de livrare precizate mai sus vor începe de la data care urmează zilei când suma integrală a prețului de cumpărare convenit (inclusiv prețul livrării) este înregistrată pa creditul contului bancar al Vânzătorului. De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a amâna data livrării Bunurilor în caz de evenimente imprevizibile (forța majoră).
4.3         Cumpărătorul are dreptul de a alege metoda de livrare conform opțiunilor curente specificate pe E-magazin.  Livrarea se va efectua printr-o societate de livrări externe sau printr-un titular de licență de transport.
4.4         Cumpărătorul consimte să accepte Bunurile și să plătească prețul de cumpărare convenit pentru acestea.
4.5         Cumpărătorul este obligat să confirme acceptarea Bunurilor pe documentele relevante prin aplicarea semnăturii lui/ei, sau prin semnătura unei persoane autorizate, după caz.  La acceptarea Bunurilor, Cumpărătorul este obligat să verifice imediat în prezența angajatului societății de livrare sau a unui angajat al titularului licenței de transport dacă ambalajul (pachetul) este intact; dacă ambalajul este vizibil deteriorat, Cumpărătorul nu este obligat să accepte pachetul.  Prin acceptarea Bunurilor și aplicarea semnăturii lui/ei pe buletinul de livrare sau pe un alt document similar, Cumpărătorul confirmă că ambalajul pachetului nu a fost deteriorat.  Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul fără întârziere despre orice defecte constatate.
4.6         Dreptul de proprietate asupra Bunurilor este transferat către Cumpărător doar la plata completă a prețului de cumpărare.
4.7         În cazul în care Cumpărătorul sau o persoană autorizată să accepte Bunurile la adresa de livrare nu este găsit, se vor aplica regulile relevante ale companiei de livrare sau ale deținătorului licenței de transport. Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul de orice cheltuieli potențiale suplimentare în legătură cu încercările repetate de a livra Bunurile, inclusiv orice taxe de depozitare, ca și orice cheltuieli suplimentare contractate ca rezultat al refuzului să accepte Bunuri livrate corespunzător.  Informațiile despre prețurile de livrare sunt furnizate în secțiunea E-magazin intitulată Cum cumpăr.
4.8         Factura relevantă împreună cu cerințele stabilite de lege vor fi întotdeauna atașate la Bunurile livrate.
4.9         Vânzătorul poate refuza predarea Bunurilor către Cumpărător dacă și până când prețul de cumpărare și/sau prețul de livrare nu vor fi fost plătite în totalitate.

5.            PREȚUL DE CUMPĂRARE ȘI TERMENII DE PLATĂ
5.1         Pentru Bunurile livrate, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului prețul de cumpărare după cum se specifică lângă Bunurile relevante în E-magazin. Prețul de cumpărare a Bunurilor este precizat inclusiv cu TVA la rata oficială.  Împreună cu prețul de cumpărare a Bunurilor, Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de livrare la adresa de livrare dacă nu se stipulează altfel mai jos.  Actualele prețuri de livrare sunt precizate și în secțiunea E-magazin intitulată Cum Cumpăr; aceasta se aplică doar la livrare în România.
5.2         În cazul în care o comandă depășește  130 Lei TVA inclus cumpărătorul are dreptul la livrare gratuită.
5.3         Orice modificări ale prețurilor Bunurilor, ale livrării sau orice modificare în limita în care Cumpărătorul are dreptul la expedierea gratuită a Bunurilor sunt complet la discreția Vânzătorului; totuși, orice astfel de modificări nu pot afecta Contractele existente dacă Părțile nu convin altfel. O modificare a prețurilor și limitelor devine efectivă la publicarea pe E-magazin dacă nu se stipulează altfel expres de către Vânzător.
5.4         Prețul de cumpărare (inclusiv prețul de livrare) trebuie achitat:
(a) în numerar la livrarea/acceptarea Bunurilor (numerar la livrare – NLL), în mâna transportatorului contractual sau a titularului licenței de transport;
(b) prin plata on-line cu cardul
5.5         În cazul NLL, prețul de cumpărare va fi plătibil la acceptarea Bunurilor.  În cazul plății fără numerar, inclusiv a plății cu cardul, prețul este cumpărare este plătibil în decurs de 7 zile de la încheierea Contractului.
5.6         În caz de transfer fără numerar sau plata cu cardul, prețul de cumpărare este considerat plătit deîndată ce suma relevantă este înregistrată pe credit în contul Vânzătorului.  Dacă Vânzătorul și Cumpărătorul convin asupra plății prețului de cumpărare în numerar, prețul este considerat achitat la plata sa către un angajat al titularului licenței de transport sau angajatului transportatorului contractual.

6.            GARANȚIE
6.1         Vânzătorul declară că toate Bunurile oferite sunt noi și, în cazul în care Cumpărătorul este consumator în sensul Articolului 2.2 din Ordonanța de Guvern a României nr. 21/1992, Vânzătorul va furniza o garanție pentru Bunuri (Articolul 1716 și următoarele din Codul Civil coroborat cuLegea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora) pe perioada care încetează la data care este indicată pe ambalajul fiecăruia dintre Bunuri ca cel mai bun înainte de data (termenul de valabilitate).
6.2         Vânzătorul garantează Cumpărătorului că Bunurile care sunt vândute nu prezintă defecte la acceptarea de către Cumpărător.  Vânzătorul garantează Cumpărătorului, în particular, că la momentul acceptării bunurilor de către Cumpărător:
(a)          Bunurile au proprietățile convenite de Părți; în absența unui astfel de acord, bunurile au astfel de proprietăți pe care Vânzătorul sau producătorul le-au descris sau la care Cumpărătorul se așteaptă, dat fiind natura Bunurilor și reclamele prezentate de Vânzător sau producător;
(b)          Bunurile sunt corespunzătoare pentru scopul declarat de Vânzător sau pentru care Bunurile de acest fel sunt utilizate de obicei;
(c)           calitatea sau design-ul Bunurilor corespund cu mostra sau modelul convenit dacă această calitate sau design a fost determinat pe baza unei mostre sau model convenit;
(d)          Bunurile sunt în cantitatea, la dimensiunea sau greutatea corespunzătoare; și
(e)          Bunurile îndeplinesc cerințele stipulate de reglementările legale.
6.3         Dacă un defect devine aparent în șase luni de la data acceptării Bunurilor, Bunurile vor fi considerate că erau deja defecte la acceptare.  Aceasta nu se aplică relației dintre Vânzător și Cumpărător în cazul în care Cumpărătorul este antreprenor și, deja la încheierea Contractului, este clar că achiziția are legătură cu afacerile Cumpărătorului.
6.4         Livrarea de Bunuri diferite este, de asemenea, considerată un defect.  Erorile din documentele cerute pentru utilizarea Bunurilor sunt, de asemenea, considerate că constituie un defect.  Garanția nu se aplică, în particular, defectelor cauzate de depozitarea sau utilizarea necorespunzătoare, manipularea neprofesionistă, ca și defectele cauzate de Cumpărător și/sau terți.
6.5         Dreptul Cumpărătorului urmare a performanței nesatisfăcătoare apare pe baza unui defect pe care Bunurile îl au la transferul riscului de daună către Cumpărător, chiar dacă este dezvăluit mai târziu.  De asemenea, acest drept al Cumpărătorului apare pe baza unui defect care se produce mai târziu și care este cauzat de încălcarea obligațiilor de către Vânzător.  Prin prezentul paragraf nu se aduce atingere obligațiilor Vânzătorului conform garanției calității.
6.6         Cumpărătorul este obligat să depună o plângere cu privire la orice defecte ale Bunurilor către Vânzător în perioada de garanție și fără întârziere după ce acestea au fost constatate și de preferință în scris la: WALMARK ROMANIA SRL, Str. Dinu Vintilă nr. 11, et.11, Sector 2, București, România, sau prin e-mail la adresa: sprijin@csw.ro
6.7         Dacă performanța necorespunzătoare constituie o încălcare importantă a Contractului, Cumpărătorul are dreptul:
a) să determine îndepărtarea defectului prin obținerea de Bunuri noi, fără defecte sau a Bunurilor lipsă la livrare;
b) să îndepărteze defectul prin determinarea reparării Bunurilor;
c) la o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare; sau
d) la retragerea din Contract.
Cumpărătorul va notifica Vânzătorul despre dreptul pe care el/ea l-a ales în cadrul notificării defectului sau fără nicio întârziere necuvenită după aceea.  Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului; aceasta nu se aplică în cazul în care Cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil.  Dacă Vânzătorul nu îndepărtează defectele într-un termen limită rezonabil sau dacă Vânzătorul notifică Cumpărătorul că defectele nu vor fi îndepărtate, Cumpărătorul, în loc să determine îndepărtarea defectelor, poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare sau retragerea din Contract.  În cazul în care Cumpărătorul nu face alegerea în timp util, drepturile Cumpărătorului vor corespunde celor care sunt învestite Cumpărătorului în caz de încălcare morală a Contractului.
6.8         Dacă performanța nesatisfăcătoare constituie o încălcare morală a Contractului, Cumpărătorul are dreptul de a determina îndepărtarea defectului, sau la o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare.  Până când Cumpărătorul își afirmă dreptul la o reducere a prețului de cumpărare sau retragere din Contract, Vânzătorul poate furniza ceea ce lipsește sau îndepărta un defect legal.  Vânzătorul poate îndepărta alte defecte, conform propriei alegeri a Vânzătorului, reparând Bunurile sau furnizând Bunuri noi; alegerea nu trebuie să cauzeze Cumpărătorului suportarea de cheltuieli nerezonabile.  Dacă Vânzătorul nu îndepărtează un defect al Bunurilor în timp util sau refuză să îndepărtează defectul, Cumpărătorul poate solicita o reducere a prețului de cumpărare sau retragerea din Contract. Cumpărătorul nu își poate modifica alegerea fără acordul Vânzătorului.
6.9         În cazul în care Cumpărătorul este consumator, o altă persoană care nu este antreprenor sau antreprenor în legătură cu care este deja clar, la încheierea Contractului, că achiziția nu are legătură cu afacerile sale, Cumpărătorul are dreptul, în cazul Bunurilor cu defecte, să solicite, de asemenea, livrarea de noi Bunuri fără defect, dacă aceasta nu ar fi nerezonabil în ceea ce privește natura defectului; totuși, dacă defectul are legătură doar cu o parte componentă a Bunurilor, Cumpărătorul afectat poate solicita înlocuirea acelei părți componente exclusiv.  Dacă nu este posibil, Cumpărătorul se poate retrage din Contract.  Dacă totuși, acest fapt ar fi necorespunzător față de natura defectului, în particular când defectul poate fi îndepărtat fără nicio întârziere necuvenită, Cumpărătorul are dreptul să determine îndepărtarea defectului, gratuit. Metoda relevantă de a soluționa o plângere justificată va fi determinată de Cumpărător printr-o cerință explicită descrisă, ca regulă, în plângere.
6.10       Chiar când defectul este posibil de îndepărtat, Cumpărătorul are dreptul la furnizarea de noi Bunuri sau la înlocuirea unei părți componente dacă el/ea nu poate utiliza Bunurile corespunzător, din cauza producerii repetate a defectului după reparare sau din cauza unui număr ridicat de defecte.  În acest caz, Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din Contract.
6.11       În cazul în care Cumpărătorul nu se retrage din Contract sau nu își afirmă dreptul de a i se furniza Bunuri noi, gratuit, partea lor componentă înlocuită sau Bunurile reparate, Cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă de preț.  De asemenea, Cumpărătorul poate avea dreptul la o reducere rezonabilă de preț dacă Vânzătorul nu poate furniza Cumpărătorului Bunuri noi, fără defecte, nu poate înlocui partea componentă a Bunurilor sau nu le poate repara, cât și în situația în care Vânzătorul nu asigură un remediu într-o perioadă de timp rezonabilă sau când un astfel de remediu ar cauza dificultăți serioase consumatorului.
6.12       Cumpărătorul nu va avea drepturi pe baza performanței nesatisfăcătoare dacă, înaintea acceptării Bunurilor, Cumpărătorul a avut cunoștință de defect sau în cazul în care Cumpărătorul a cauzat el însuși/ea însăși defectul.  Dacă Bunurile au un defect care creează o obligație pentru Vânzător și dacă Bunurile au fost vândute la un preț mai mic sau dacă Bunurile sunt bunuri la mâna a doua, Cumpărătorul va avea dreptul la o reducere de preț rezonabilă în locul dreptului la înlocuirea Bunurilor.
6.13       În cazul în care Cumpărătorul își exercită un drept care apare din performanța necorespunzătoare, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului în scris când anume și-a exercitat dreptul Cumpărătorul, la ce se referă plângerea și ce metodă de rezolvare a plângerii solicită Cumpărătorul, ca și perioada necesară pentru rezolvarea plângerii.  Dacă, înainte ca Cumpărătorul să își poată afirma dreptul care apare dintr-un defect al Bunurilor, Părțile convin că drepturile Cumpărătorului vor fi limitate sau vor înceta, aceasta nu va fi luată în considerare.  Prevederile prezentului paragraf nu se vor aplica în cazul în care Cumpărătorul este antreprenor în legătură cu care este deja clar, la încheierea Contractului, că achiziția are legătură cu afacerile Cumpărătorului.
6.14       În caz de performanță timpurie, Vânzătorul poate îndepărta defectele până la momentul precizat pentru livrarea Bunurilor. Prin exercitarea acestui drept, el/ea poate să nu cauzeze vreo inconveniență sau cheltuieli nerezonabile Cumpărătorului. Aceasta nu aduce atingere dreptului Cumpărătorului la despăgubire de daune.
6.15       Vânzătorul sau un angajat autorizat de Vânzător va lua o decizie privind plângerea imediat sau, în cazuri complexe, în decurs de trei zile lucrătoare.  Această perioadă nu include perioada de timp rezonabilă în vederea tipului de Bunuri sau servicii care este necesară pentru o evaluare a defectului de către un expert. O plângere trebuie rezolvată, inclusiv îndepărtarea defectului, fără întârziere necuvenită, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii plângerii, dacă Vânzătorul și Cumpărătorul nu convin asupra unei perioadei de timp mai lungă.  Expirarea acestui termen limită fără niciun efect se va considera o încălcare materială a Contractului.   Prevederile prezentului paragraf se vor aplica doar în cazul în care Cumpărătorul este consumator.
6.16       Cumpărătorul va verifica Bunurile cât de curând posibil după transferul riscului de daună asupra Bunurilor și va verifica proprietățile și cantitatea acestora.  Dacă Vânzătorul expediază Bunurile, Cumpărătorul poate amâna verificare până când Bunurile vor fi fost transportate la locul performanței.
6.17       Până la înlocuirea defectului, Cumpărătorul nu este obligat să plătească o parte a prețului de cumpărare care este estimată ca fiind în mod rezonabil corespunzătoare dreptului Cumpărătorului la reducere de preț.
6.18       In cazul în care Cumpărătorul nu este consumator, Cumpărătorul nu se poate retrage din Contract (în niciun caz aceasta nu va aduce atingere prevederilor următorului articol al T&C prezente) sau nu va cere livrarea de noi Bunuri în cazul în care Cumpărătorul nu poate să returneze Bunurile în starea în care le-a primit. Aceasta nu se aplică dacă:
(a)          s-a produs o schimbare a stării lor ca rezultat al verificării în scopul de a descoperi un defect al Bunurilor;
(b)          Cumpărătorul a utilizat Bunurile înaintea descoperirii defectului;
(c)           Cumpărătorul nu a cauzat imposibilitatea de a returna Bunurile în aceeași stare dintr-un act sau omisiune a ei/lui, sau
(d)          Cumpărătorul a vândut Bunurile înaintea descoperirii Defectului, le-a consumat sau a modificat Bunurile în folosirea lor normală; dacă aceasta s-a produs doar parțial, Cumpărătorul va returna Vânzătorului tot ce Cumpărătorul poate încă returna și va despăgubi Vânzătorul cu suma beneficiului de care s-a bucurat Cumpărătorul ca rezultat al utilizării Bunurilor.
6.19       Cumpărătorul este obligat să notifice defectul fără nicio întârziere necuvenită după ce el/ea ar fi putut descoperi defectul în cadrul verificării la timp și dând dovadă de atenția cuvenită.  În cazul unui defect latent, aceleași prevederi se vor aplica dacă defectul nu a fost notificat fără vreo întârziere necuvenită după ce Cumpărătorul l-ar fi putut descoperi dând dovadă de atenție cuvenită, însă nu mai târziu de doi ani de la livrarea Bunurilor.
6.20       În cazul în care Cumpărătorul este antreprenor în legătură cu care este deja clar la încheierea Contractului că achiziția are legătură cu afacerile ei/lui, orice defecte trebuie reclamate în scris; metoda prin care va fi rezolvată o plângere justificată a Cumpărătorului și termenul limită de rezolvare a plângerii (remediind defectele), sau data hotărârii cererii, vor fi determinate de Vânzător.
6.21       Cumpărătorul este obligat să dovedească Vânzătorului că Bunurile au fost cumpărate de la Vânzător și, de asemenea, faptul că se depune o plângere în legătură cu Bunurile până la termenul limită stabilit.  Dacă plângerea s-a rezolvat prin înlocuirea Bunurilor, Cumpărătorul este obligat să returneze toate Bunurile care sunt înlocuite.
6.22       Când se decide că plângerea este nejustificată, Vânzătorul poate pretinde rambursarea cheltuielilor majorate în mod deliberat în legătură cu o astfel de plângere nejustificată; aceasta nu se aplică în cazul în care Cumpărătorul este consumator.
6.23       Dacă nu s-a convenit altfel în T&C prezente sau în Contractul în legătură cu cazurile când se permite prin Codul Civil, prevederile aplicabile ale Codului Civil și, în special, Secțiunile 1709 până la 1711 din Codul Civil se vor aplica la exercitarea drepturilor care rezultă din performanța necorespunzătoare (plângere). În cazul în care Cumpărătorul este consumator, se vor aplica, de asemenea, prevederile Legii 449/2003 și ale OUG 21/1992 și prevederile referitoare la drepturile consumatorilor.

7.            RETRAGEREA DIN CONTRACT ȘI RETURNAREA BUNURILOR
7.1         În cazul în care Cumpărătorul este consumator, ea/el se poate retrage din Contractul încheiat prin mijloace de comunicare la distanță în sensul prevederilor relevante ale OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, în decurs de 14 zile de la data când Cumpărătorul sau un terț numit de Cumpărător (altul decât transportatorul) acceptă Bunurile; de asemenea, retragerea se poate face fără a declara un motiv și se va face fără nicio penalitate aplicată Vânzătorului. Totuși, acest drept de retragere nu se va aplica în cazurile descrise în Secțiunea 16 din OUG 34/2014.
7.2         În scopurile exercitării dreptului de retragere din Contract, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la retragere prin intermediul unui act legal unilateral (e.g. printr-o scrisoare trimisă printr-un titular de licență de transport la adresa WALMARK ROMANIA SRL, Str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București, sau prin e-mail la adresa: club@walmark.ro. Pentru retragere, Cumpărătorul poate, însă nu este obligat să utilizeze formularul model de retragere indicat în Art. 7.10 al T&C.
7.3         Pentru a respecta termenul limită de retragere din Contract, este suficient să trimită o notificare de retragere Vânzătorului înaintea expirării termenului limită (a se vedea paragraful 1 al acestui Articol).
7.4         În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului, fără nicio întârziere necuvenită, însă nu mai târziu de 14 zile de la data transmiterii notificării de retragere din Contract, toate plățile primite de la Cumpărător, inclusiv costurile de livrare (exceptând cheltuielile suplimentare contractate de Cumpărător ca rezultat al metodei de livrare aleasă de Cumpărător, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare a Bunurilor oferite de Vânzător). Rambursarea plăților se va face utilizând aceleași mijloace de plată folosite de Cumpărător pentru tranzacția inițială, în cazul în care Cumpărătorul nu stipulează altfel, în mod special.  Totuși, în niciun caz Cumpărătorul nu va contracta alte cheltuieli suplimentare în legătură cu rambursarea plăților.
7.5         Plățile vor fi rambursate de Vânzător Cumpărătorului doar după returnarea Bunurilor sau după ce Cumpărătorul dovedește că Bunurile au fost înapoiate Vânzătorului, oricare se produce mai de timpuriu.
7.6         Cumpărătorul este obligat să trimită Bunurile înapoi Vânzătorului, fără nicio întârziere necuvenită, însă nu mai târziu de 14 zile de la data retragerii din Contract, la următoarea adresă: WALMARK ROMANIA SRL, Str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București; Bunurile pot fi returnate personal la aceeași adresă. Termenul limită este considerat că a fost respectat dacă Bunurile sunt trimise Vânzătorului în cadrul termenului limită.
7.7         Cumpărătorul suportă costurile directe asociate cu returnarea Bunurilor.
7.8         Cumpărătorul este răspunzător doar de scăderea valorii Bunurilor care rezultă din dispunerea de astfel de Bunuri într-o manieră alta decât cea cerută pentru a se familiariza cu natura și proprietățile Bunurilor, inclusiv funcționalitatea acestora, și Cumpărătorul va fi astfel obligat să plătească Vânzătorului, în particular, costurile asociate cu restaurarea Bunurilor în starea lor inițială.  Plata acestor costuri se va face prin compensație față de prețul de achiziție, care este rambursat de Vânzător în cazul retragerii din Contract.
7.9         Prezentul Articol din T&C nu se aplică Cumpărătorilor care nu sunt consumatori decât dacă legea stabilește altfel.
7.10       Formular de retragere

(completați acest formular și returnați-l doar dacă vreți să vă retrageți din Contract)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Notificare de retragere din Contract
-  WALMARK ROMANIA SRL, Str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București
- Eu, subsemnatul/noi (*) vă notificăm prin prezenta că subsemnatul/noi (*) ne retragem din Contractul de cumpărare
a următoarelor Bunuri (*)/de prestare a următoarelor servicii (*)
- Data comenzii (*)/data primirii (*)
- Numele și prenumele consumatorului(consumatorilor)
- Adresa consumatorului(consumatorilor)
- Semnătura consumatorului(consumatorilor) (doar dacă formularul este trimis în formă tipărită)
- Data:
 
(*) Barați cu o linie când nu se aplică sau nu se specifică.

8.            SOLUȚIONARE EXTRA-JUDICIARĂ A DISPUTELOR PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI

8.1         În cazul în care Cumpărătorul este consumator, atunci în cazul oricărei dispute privind protecția consumatorului, dintre Vânzător și Cumpărător care rezultă din Contract, când disputa nu poate fi rezolvată prin înțelegere mutuală, Cumpărătorul poate depune o cerere de soluționare extrajudiciară a disputei la o entitate autorizată care se ocupă de soluționarea extrajudiciară a disputelor privind protecția consumatorilor, în mod specific:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72
Sector 1
Cod poștal 011865
Web: http://reclamații.anpc.ro/
Telefonul consumatorului: 0219551
În cazul în care Cumpărătorul este consumator, Cumpărător poate, de asemenea, utiliza platforma de soluționare a disputelor online înființată de Comisia Europeană la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.            DIVERSE
9.1         Contract este încheiat doar în limba română, în format electronic; Contractul va fi depus la arhivă după semnarea sa de către Vânzător; la cererea scrisă a Cumpărătorului, Contractul va fi trimis Vânzătorului printr-unul dintre mijloacele de comunicare la distanță. Cerințele materiale ale Contractului, inclusiv identificarea Cumpărătorului, nu sunt accesibile publicului. O formulare actualizată a T&C este publicată întotdeauna pe E-magazin.  Vânzătorul păstrează versiunile mai vechi la arhiva sa și acestea nu sunt disponibile pentru public pe E-magazin.
9.2         Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea Contractului. Cumpărătorul nu suportă costuri asociate cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului, de exemplu, utilizarea E-magazin și a achizițiilor pe E-magazin nu sunt sub rezerva niciunei taxe plătibile către Vânzător sau terți.  Cumpărătorul va suporta doar propriile sale costuri, precum costurile pentru conexiunea la internet și pentru convorbirile telefonice, pe care Cumpărătorul le va plăti el însuși/ea însăși.
9.3         Vânzătorul nu este obligat față de Cumpărător de niciun regulament de conduită în sensul Articolului 2 f) din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatoriil.
9.4         Cumpărătorul confirmă că Vânzătorul nu este răspunzător de nicio eroare cauzată ca rezultat al interferenței terților pe E-magazin sau ca rezultat la utilizării E-magazin în dezacord cu scopul său.

10.         PREVEDERI FINALE
10.1       Dacă Părțile nu consimt altfel sau dacă legea nu stipulează altfel în mod expres într-un caz specific, Părțile pot, de asemenea, transmite toate notificările, comunicările și alte documente scrise către cealaltă Parte prin e-mail; în cazul Vânzătorului, acestea vor fi livrate la adresa de e-mail precizată în primul articol al acestor T&C sau la o adresă de e-mail specificată pe E-magazin și în cazul Cumpărătorului acestea vor fi livrate la adresa de e-mail specificată în comanda de Bunuri. Această prevedere nu exclude trimiterea prin poștă obișnuită sau predare personală.  De asemenea, un document scris va fi considerat predat dacă destinatarul refuză să îl accepte sau nu îl ridică în decurs de 10 zile de la data depunerii la prestatorul de servicii poștale chiar dacă destinatarul nu are cunoștință de depunerea acestuia.
10.2       În cazul în care orice prevedere a Contractului este sau devine invalidă sau legal neexecutabilă, aceasta nu va aduce în niciun caz atingere valabilității și caracterului executabil al celorlalte prevederi.  În cazul în care orice prevedere a T&C prezente este contrară prevederilor obligatorii ale legii, se vor aplica automat prevederile relevante obligatorii.
10.3       Orice prevedere care deviază de la Contract va prevala față de formularea acestor T&C.
10.4       Instanțele de drept comun ale Românieivor avea jurisdicție asupra judecării oricăror dispute care apar din Contract. În cazul în care Cumpărătorul este consumator, instanțele competente sunt, de regulă, instanțele competente de la domiciliul consumatorului, în conformitate cu legislația obligatorie a consumatorilor din România.
10.5       T&C prezente sunt valabile și în efect de la 18.07.2018. Orice modificări ale T&C sunt la discreția totală a Vânzătorului; totuși, orice modificări efectuate astfel nu vor aduce atingere niciunui Contract existent.